Покрития
 Ограждения
 Панели
 HR
 Плочи
 Подове
 Носещи Елементи
 Аксесоари
 Типови модулни конструкции

 Еко Панел 10 цена: контакт
цветове

 Профил 33.250.1000 цена: контакт
цветове

 Профил 45.333.1000 цена: контакт
 цветове

 Профил 25.267.1070 BV цена: контакт
цветове

 Профил 35.207.1035 BV цена: контакт
цветове

 Покривен Панел ISOROOF цена: контакт
избери цвят

 Еко Панел цена: контакт
избери цвят

 Профили 42.252.1010 цена: контакт
висока носимоспособност

 Профил 106.250.750-HR цена: контакт
висока носимоспособност

 Профил 90.500 цена: контакт
избери цвят

 Профил 60.160.800 цена: контакт
подходящи с бетоново покритие

 Z-Профил цена: контакт
изключително лесни за монтаж и с висока носимоспособност елементи.

 С-Профил цена: контакт
изключително лесни за монтаж и с висока носимоспособност елементи.

 Прозиращи Елементи цена: контакт
подходящи за горно осветление

 Уплътнители цена: контакт
за предпазване от външни влияния в крайни елементи

 Профил 76.18 цена: контакт
цветове

 Покрив Plastimetal - K цена: контакт
избери цвят на покрив

 Профил 33.250.1000 цена: контакт
цветове

 Профил 25.267.1070 ВН цена: контакт
цветове

 Профил 35.207.1035 цена: контакт
цветове

 Профил - Борд цена: контакт
цветове

 Профил 840 BV цена: контакт
цветове

 Профил 10.12.1100 В цена: контакт
цветове

 Профил 76.18. В цена: контакт
цветове

 Панел PLASTIMETAL - K цена: контакт
избери цвят

 Сигма Профил цена: контакт
изключително лесни за монтаж и с висока носимоспособност елементи.

 Омега Профил цена: контакт
изключително лесни за монтаж и с висока носимоспособност елементи.

 Завършващи елементи цена: контакт
Елементи оформящи ъгли, ръбове и връзки.

 Закрепващи аксесоари цена: контакт
Винтове за дърво и метал.

 Завършващи елементи за покриви PLASTIMETAL - K цена: контакт
Елементи за покриви

 Панел Стенен - FT цена: контакт
избери цвят

 Панел Стенен - FC цена: контакт
избери цвят

 Типови модулни конструкции цена: контакт
Сглобяват се изключително бързо от стандартно подготвени Z – профили.

Отвор: L= 6; 8; 10; 12 m.
Модул на дължина: B= 5 m.
Височина: Н= 2.5; 3.5; 4.5 m.


©2005 Patrimetal Ltd.