Покрития
 Ограждения
 Панели
 HR
 Плочи
 Подове
 Носещи Елементи
 Аксесоари
 Типови модулни конструкции

 Типови модулни конструкции цена: контакт
Сглобяват се изключително бързо от стандартно подготвени Z – профили.

Отвор: L= 6; 8; 10; 12 m.
Модул на дължина: B= 5 m.
Височина: Н= 2.5; 3.5; 4.5 m.


©2005 Patrimetal Ltd.