Въвеждане в експлоатация
Патриметал извършва и цялостно проектиране на обектите, изграждащи се със строителните продукти на JORIS IDE, като предоставя най-изгоден вариант за избор и решение на подбора на профилната стомана, сандвич-панели,покрития и цялостно външно и вътрешно оформление. С възможността си на специалисти в монтажа на стоманени конструкции, Патриметал предлага и извършването на СМР на обектите - пълно изграждане, включващо: нулев цикъл, монтаж метални конструкции, ограждения и покрития, Ел. ВК и ОВ части и всички довършителни работи с гарантирано качество и срок по заявка на Инвеститора.

контакт
Доставка
Доставка на всички видове изделия.

контакт
©2005 Patrimetal Ltd.